Rewitalizacja Gminy Dobra

Spotkania w ramach konsultacji

W sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra, odbyły się 4 spotkania z mieszkańcami w miejscowościach Stolec, Rzędziny, Wąwelnica oraz Skrabimierzyce. Plan spotkań dla wszystkich miejscowości wyglądał podobnie. Na wstępie przedstawiliśmy się, powitaliśmy wszystkich przybyłych mieszkańców i przekazaliśmy czym będziemy się zajmować oraz w jakim celu piszemy dokument. Mieszkańcy zostali zapoznani z definicją „rewitalizacja” oraz „obszary zdegradowane”.Po krótkim wstępie rozpoczęliśmy konsultacje, które miały na celu zebranie opinii i informacji mieszkańców na temat problemów występujących na terenie ich miejscowości oraz całej gminy. Końcowym etapem spotkania było rozdanie i wypełnienie ankiet, każdemu z przybyłych gości.

Ilość ankiet z podziałem na miejscowości:

  • Stolec – 14
  • Rzędziny – 10
  • Wąwelnica – 12
  • Skarbimierzyce – 8

W dniu 25 maja 2017 roku w ramach konsultacji na temat Programu Rewitalizacji odbyło się  spotkanie z Radnymi Gminy Dobra. Podczas spotkania przeprowadzono ważne rozmowy na temat obszarów wymajających rewitalizacji. Na spotkaniu zebrano 11 wypełnionych ankiet. W dniach 17-31 maj 2017 roku cyklicznie odbywały się również spotkania z przedsiębiorcami. Niestety z braku możliwości poświęcenia czasu większość ankiet pozostawianych było  do wypełnienia w miejscu siedziby zakładu w celu późniejszego odebrania.

Konsultacje w sprawie programu rewitalizacji przeprowadzono również wśród Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Dobra.

W trakcie spotkań podejmowano rozmowy  na temat uwarunkowań danych miejscowości. Na każdym spotkaniu uzyskano ankiety zwrotne. W trakcie spotkań uczestniczyło łącznie 44 mieszkańców, 11 radnych i dwa stowarzyszenia. Mieszkańcy poruszali tematy głównie dotyczące miejscowości, w których odbywało się spotkanie. Wszelkie opinie zebrane podczas spotkania zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu LPR. Jednocześnie pragnę raz jeszcze podziękować mieszkańcom za ich aktywność przy opracowywaniu programu rewitalizacji, w tym także uczestnictwo w powyższych spotkaniach.

Wielkość czcionki
Kontrast