Rewitalizacja Gminy Dobra

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra

Szanowni mieszkańcy,

Uprzejmie informuję, iż do 28.08.2017 r. na terenie Gminy Dobra odbędą się konsultacje społeczne dotyczące tworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji. Uwagi oraz opinie dotyczące projektu, będą uwzględnione przy opracowaniu dokumentu. Program rewitalizacji ma za zadanie określić m. in. Priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Ponadto na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra https://www.dobraszczecinska.pl/ możecie wziąć Państwo udział w wypełnieniu krótkiej ankiety dotyczącej Rewitalizacji. (ANKIETA)

Konkretne terminy spotkań konsultacji społecznych będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra oraz w gablotach informacyjnych w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Dobra.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału!

Wójt Gminy Dobra

Wielkość czcionki
Kontrast