Rewitalizacja Gminy Dobra

Informacje dotyczące przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2017 – 2023”

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2017 – 2023” >> pobierz (pdf)

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 listopada 2017 r. dotycząca odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017 – 2023” >> pobierz (pdf)

Opinia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 10 listopada 2017 r. dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017 – 2023” >> pobierz (pdf)

Wielkość czcionki
Kontrast