Rewitalizacja Gminy Dobra

Ogłoszenie w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra !!

Gmina Dobra informuje o kolejnym spotkaniu z mieszkańcami dotyczącym tworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra.

Spotkania mają na celu zebranie wniosków, uwag i opinii mieszkańców dla tworzonego dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra. Istotnym elementem w procesie opracowywania Programu Rewitalizacji jest włączenie w działania społeczności lokalnej.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli samorządu lokalnego i sektora gospodarczego, organizacje pozarządowe Gminy Dobra na otwarte spotkania w sprawie zbierania wniosków i opinii tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Plan spotkania:

  • Przedstawienie raportu dot. wyznaczenia obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Dobra.
  • Zebranie wniosków, uwag i opinii dotyczących obszarów podlegających rewitalizacji.

Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:

  1. Dobra dnia 31 lipca 2017 roku, godz. 17:15, ul. Graniczna 31,Dobra (klub GCKiB)
  2. Skarbimierzyce dnia 01 sierpnia 2017 roku, godz. 17:00, adres: Skarbimierzyce 17 (filia Klubu GCKiB)
  3. Stolec dnia 02 sierpnia 2017 roku, godz. 17:00, adres: Stolec 9 (filia Klubu GCKiB)
  4. Rzędziny dnia 03 sierpnia 2017 roku, godz. 17:00, adres: Rzędziny 19 (filia Klubu GCKiB)
  5. Wąwelnica dnia 07 sierpnia 2017 roku, godz. 17:00, adres: Wąwelnica 5a (filia Klubu GCKiB)

Wójt Gminy Dobra

Wielkość czcionki
Kontrast