Rewitalizacja Gminy Dobra

Wyniki analizy zebranych materiałów

Na podstawie analizy zebranych materiałów dotyczących tworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra jak i odbytych spotkań konsultacyjnych w powyższym temacie obszarami zdegradowanymi, wyznaczonymi zgodnie z Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, są w gminie Dobra, sołectwa: Stolec, Rzędziny, Buk, Skarbimierzyce (Redlica) oraz Wąwelnica (Lubieszyn).

Wskazana jest dalsza szczegółowa analiza wymienionych obszarów, która pozwoli na wskazanie obszarów do rewitalizacji, dla których zostanie sporządzony Program Rewitalizacji.

 

Obszar Problemy społeczne Pozostałe problemy (min. 2) Wskaźnik degradacji Klasa degradacji
Stolec + + 1,41 I
Rzędziny + + 1,26 I
Buk + + 1,07 II
Skarbimierzyce/Redlica + + 0,66 II
Wąwelnica, Lubieszyn + + 0,13 II
Grzepnica/Sławoszewo + -0,10 III
Mierzyn + 0,27 IV
Dołuje/Kościno + -0,25 IV
Łęgi + -0,78 IV
Wołczkowo -1,13 V
Dobra -1,21 V
Bezrzecze -1,53 V

* obszar zdegradowany wyznaczony został na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę „Perspektive”, na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra

 

Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji

Zastępca kierownika

Tomasz Kakowski

Wielkość czcionki
Kontrast