Rewitalizacja Gminy Dobra

Aktualności

Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Dnia 30 listopada 2017 roku została podjęta przez Radę Gminy Dobra uchwała nr XXVIII/379/2017 dotycząca przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2017-2023. Uchwała nr XXVIII/379/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. >> pobierz (pdf)…
Czytaj więcej…

Informacje dotyczące przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2017 – 2023”

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 21 listopada 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra na lata 2017 – 2023” >> pobierz (pdf) Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony…
Czytaj więcej…

Ogłoszenie w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra

Gmina Dobra informuje o ostatnim już spotkaniu z mieszkańcami dotyczącym tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra.  Spotkania mają na celu przedstawienie wszystkich wyników prac nad tworzonym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Dobra. Istotnym elementem w procesie opracowywania Lokalnego Programu…
Czytaj więcej…

Spotkania w sprawie LPR

Szanowni Państwo, Gmina Dobra zakończyła kolejne spotkania w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra. Odbyło się 5 spotkań w miejscowościach Dobra, Stolec, Rzędziny, Wąwelnica oraz Skarbimierzyce. Spotkania miały na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych z raportem jaki Gmina Dobra…
Czytaj więcej…

Dotacja

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż dnia 14 lipca 2017 roku Uchwałą nr 382/17 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Gminie Dobra w ramach II edycji konkursu dotację na opracowanie/aktualizację Programu Rewitalizacji. Należy wspomnieć, iż Gmina Dobra składając wniosek o dofinansowanie na opracowanie/aktualizację…
Czytaj więcej…

Ogłoszenie w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra !!

Gmina Dobra informuje o kolejnym spotkaniu z mieszkańcami dotyczącym tworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra. Spotkania mają na celu zebranie wniosków, uwag i opinii mieszkańców dla tworzonego dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra. Istotnym elementem w procesie opracowywania Programu Rewitalizacji…
Czytaj więcej…

Wielkość czcionki
Kontrast