Rewitalizacja Gminy Dobra

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra

Gmina Dobra informuje o ostatnim już spotkaniu z mieszkańcami dotyczącym tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra.  Spotkania mają na celu przedstawienie wszystkich wyników prac nad tworzonym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Dobra. Istotnym elementem w procesie opracowywania Lokalnego Programu…
Czytaj więcej…

Spotkania w sprawie LPR

Szanowni Państwo, Gmina Dobra zakończyła kolejne spotkania w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra. Odbyło się 5 spotkań w miejscowościach Dobra, Stolec, Rzędziny, Wąwelnica oraz Skarbimierzyce. Spotkania miały na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych z raportem jaki Gmina Dobra…
Czytaj więcej…

Dotacja

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż dnia 14 lipca 2017 roku Uchwałą nr 382/17 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Gminie Dobra w ramach II edycji konkursu dotację na opracowanie/aktualizację Programu Rewitalizacji. Należy wspomnieć, iż Gmina Dobra składając wniosek o dofinansowanie na opracowanie/aktualizację…
Czytaj więcej…

Ogłoszenie w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra !!

Gmina Dobra informuje o kolejnym spotkaniu z mieszkańcami dotyczącym tworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra. Spotkania mają na celu zebranie wniosków, uwag i opinii mieszkańców dla tworzonego dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra. Istotnym elementem w procesie opracowywania Programu Rewitalizacji…
Czytaj więcej…

Wyniki analizy zebranych materiałów

Na podstawie analizy zebranych materiałów dotyczących tworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra jak i odbytych spotkań konsultacyjnych w powyższym temacie obszarami zdegradowanymi, wyznaczonymi zgodnie z Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, są w gminie…
Czytaj więcej…

Spotkania w ramach konsultacji

W sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobra, odbyły się 4 spotkania z mieszkańcami w miejscowościach Stolec, Rzędziny, Wąwelnica oraz Skrabimierzyce. Plan spotkań dla wszystkich miejscowości wyglądał podobnie. Na wstępie przedstawiliśmy się, powitaliśmy wszystkich przybyłych mieszkańców i przekazaliśmy czym będziemy się…
Czytaj więcej…

Terminy konsultacji społecznych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli samorządu lokalnego i sektora gospodarczego, organizacje pozarządowe Gminy Dobra na otwarte konsultacje w sprawie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii oraz propozycji odnośnie dalszego rozwoju obszaru Gminy Dobra. Program Rewitalizacji…
Czytaj więcej…

Wielkość czcionki
Kontrast